TSO - Overblijf

De 3e Daltonschool biedt de mogelijkheid uw kind te laten overblijven. De overblijf of tussenschoolse opvang (afgekort TSO) is een service die georganiseerd wordt onder verantwoordelijkheid van de school. De school heeft een overblijfcoördinator (Wendy Bello) in dienst die de vrijwilligers aanstelt en aanstuurt die tijdens de overblijf worden ingezet. Ook houdt zij contact met leerkrachten en de directeur over belangrijke zaken die zich afspelen tijdens de overblijf. Alle overblijfmedewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Aan het deelnemen van de overblijf zijn kosten verbonden. U ontvangt automatisch een mail vanuit het systeem Schoolkassa. U kunt zelf aangeven hoeveel dagen u wilt afnemen en hoe u wilt betalen (bedrag in één keer of in termijnen). Maakt u geen gebruik van de overblijf, maar wilt u uw kind voor een dag overlaten blijven? Dan zijn er dagkaarten bij de administratie verkrijgbaar. Zo een dagkaart kost € 3,- per dag.

De overblijf vindt plaats in het klaslokaal van uw kind waar het onder begeleiding van twee overblijfkrachten zijn/haar lunch eet. Een half uur wordt er gegeten en gedronken en het andere half uur wordt er buiten gespeeld. De groepen 1 t/m 5 eten eerst in de klas en gaan om 12.30 uur naar buiten. De groepen 6 t/m 8 worden in de klas opgehaald door de overblijfkrachten. Deze groepen gaan eerst naar buiten tot 12.30 uur en gaan daarna naar hun klas om te eten, een spelletje te spelen, te lezen, te tekenen of te kletsen met vriendjes.

De overblijfkrachten volgen met regelmaat gezamenlijk een cursus om de TSO zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Er is geen wachtlijst voor de overblijf. Elk kind is welkom. De overblijf is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 uur. De kinderen die geen gebruik maken van de overblijf verlaten om 12.00 uur de school en kunnen vanaf 12.50 uur terug naar de klas gaan.

Er vindt elke dag een korte overdracht plaats tussen de leerkracht en de overblijfkracht aan het begin en einde van de overblijf.

De regels die onder schooltijd gelden, gelden ook tijdens de overblijf. Zoals respect hebben voor elkaar en voor de overblijfkrachten, luisteren naar elkaar en rustig lopen in de gangen en de klas. Ruzies worden uitgepraat en bijgelegd en eventueel met de leerkracht besproken.

Tijdens de overblijf bieden wij afwisselend diverse activiteiten aan, zoals zingen, Fashion Fix, schaken, yoga en knutselen. Ouders hoeven hun kinderen daarvoor niet op te geven. Er wordt per blok in de klas gevraagd welk kind interesse heeft om mee te doen aan een activiteit.

Als uw kind een keer thuis of bij een vriendje/vriendinnetje gaat eten i.p.v. op de overblijf, dan vernemen wij dit graag via een briefje dat u meegeeft aan uw kind. Wij laten de kinderen niet zomaar de school uit gaan als zij opgegeven zijn voor de overblijf. Mocht u vragen hebben over de gang van zaken tijdens de overblijf, dan kunt u contact opnemen met de TSO-coördinator TSO Wendy Bello, via w.bello@derdedalton.nl.
 

Invoer:

Naam *
Email *
Vragen / opmerkingen *
* Verplichte velden