Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een vaste groep van 9 ouders, die meerdere jaren actief zijn. De ouderraad heeft een voorzitter, een notulist en een penningmeester. Hun taken bestaan uit het helpen bij de voorbereiding van feesten, kopen in december bijvoorbeeld de schoencadeautjes en versieren de school, alles uiteraard in nauw overleg met het team. De samenwerking tussen het team en de ouderraad is van groot belang, Anna Hondius en Karin Selling zijn de twee vaste teamleden die onderdeel uitmaken van deze raad om zodoende de communicatie te optimaliseren. Bij iedere vergadering wordt gekeken welke activiteiten hulp en assistentie behoeven.

 

De leden van de ouderraad zijn:

 

Martin - voorzitter (vader van Franca)
Gabi - penningmeester (moeder van Jan en Bas)
Eva (moeder van Abel, Jonas en Morris)
Bharati (moeder van Ravi)
Madelene (moeder van Faas) 
Pam (moeder van Hugo) 
Celine (moeder van Mathan, Sally en Laila)
Cindy (moeder van Britt, Gijs en Len)
Stevan (vader van Russell en Stella)
Jasper (vader van Elinn en Lou)
 

Ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar ontvangt elk gezin een brief vanuit de ouderraad met het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage voor het komende schooljaar te betalen. De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van het aantal kinderen dat op school zit en is als volgt opgebouwd:

 

Aantal kinderen

Bedrag

Totaal bedrag voor alle kinderen

Eerste kind

€ 70

€   70

Tweede kind

€ 65

€ 135

Derde kind

€ 60

€ 195

Vierde kind

€ 55

€ 250

 

Naast deze ouderbijdrage vragen wij aan de ouders van onze leerlingen van groep 8 een extra bijdrage van € 70,- voor het schoolkamp.

 

De ouderbijdrage kan op twee manieren betaald worden, namelijk:

  • Het liefst per bank, middels het overmaken op de rekening van de OR.
  • Bij uitzondering contant in enveloppe, enveloppe wordt afgegeven bij de administratie(Thea Sikkens).

Daarnaast is het ook mogelijk om de ouderbijdrage in 2, 3 of 4 termijnen te betalen.

 

Scholierenvergoeding

Voor de ouders die de ouderbijdragen niet of gedeeltelijk kunnen betalen, is er de mogelijkheid om een tegemoetkoming (scholierenvergoeding) in de schoolkosten vanuit de gemeente Amsterdam aan te vragen. De voorwaarden voor het krijgen van de scholierenvergoeding vind je op de onderstaande website:

 

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/werkt/wel-niet-declareren/