TSO - Overblijf

De 3e Dalton biedt de mogelijkheid uw kind te laten overblijven. De overblijf of tussenschoolse opvang (afgekort TSO) is een service die georganiseerd wordt onder verantwoordelijkheid van de school. De school heeft een overblijfcoördinator in dienst die de vrijwilligers aanstelt en aanstuurt die tijdens de overblijf worden ingezet. Ook houdt zij contact met leerkrachten en de directeur over belangrijke zaken die zich afspelen tijdens de TSO. Alle medewerkers zijn in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Praktische informatie
Dag Groep 1 t/m 6 Groep 7 en 8
Maandag 12.00 uur - 13.00 uur 12.30 uur - 13.30
Dinsdag 12.00 uur - 13.00 uur 12.30 uur - 13.30
Woensdag - -
Donderdag 12.00 uur - 13.00 uur 12.30 uur - 13.30
Vrijdag 12.00 uur - 13.00 uur 12.30 uur - 13.30
De kinderen uit groep 1 t/m 6 die geen gebruik maken van de TSO gaan om 12.00 uur de school uit en kunnen vanaf 12.50 uur terug naar de klas. De kinderen uit groep 7 en 8 die geen gebruik maken van de TSO gaan om 12.30 uit de school en kunnen om 13.20 terug naar de klas.

 

Aanmelden

Is uw kind nieuw bij ons op school dan kunt u uw kind aanmelden bij de leerkracht. De TSO-medewerkers houden bij wie er aanwezig is. Aan het deelnemen van de TSO zijn kosten verbonden. De bijdrage is €356,88 per jaar voor 4 dagen. U ontvangt zo spoedig mogelijk een mail vanuit het systeem Schoolkassa. Hierin kunt u aangeven hoeveel dagen u wilt afnemen en hoe u wilt betalen (bedrag in één keer of in termijnen). Het is belangrijk dat u uw kind elk schooljaar opnieuw aanmeldt voor de TSO. Elk jaar ontvangt u een nieuw verzoek vanuit Schoolkassa. Maakt u geen structureel gebruik van de TSO, dan kunt u gebruik maken van een dagkaart à €3,- per keer (graag gepast betalen).

 

De overblijf

De overblijf vindt plaats in het lokaal van uw kind waar het onder begeleiding van twee overblijfkrachten zijn/haar lunch eet. Een half uur wordt er gegeten en gedronken en het andere half uur wordt er buiten gespeeld. Er vindt elke dag een korte overdracht plaats tussen de leerkracht en de overblijfkracht aan het begin en einde van de overblijf.

 

Regels en afspraken

De regels die onder schooltijd gelden, gelden ook tijdens de overblijf. Zoals respect hebben voor elkaar en voor de overblijfkrachten, luisteren naar elkaar en rustig lopen in de gangen en de klas. Ruzies worden uitgepraat en bijgelegd en eventueel met de leerkracht besproken.

Als uw kind een keer thuis of bij een vriendje/vriendinnetje gaat eten i.p.v. op de TSO, dan vernemen wij dit graag via een briefje. Wij laten kinderen niet zomaar de school uit gaan als zij opgegeven zijn voor de TSO. Mocht u nog vragen hebben  dan kunt u contact opnemen met tso@derdedalton.nl.

Invoer:

Naam *
E-mail *
Vragen / opmerkingen *
* Verplichte velden