Ons schoolplein
 

Over de 3e Dalton

Welkom op de 3e Daltonschool! Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat iedereen ongeacht geloofs- en/of levensovertuiging bij ons welkom is. Wij vinden het belangrijk om kinderen respect voor ieders leefwijze en levensbeschouwing bij te brengen.
In ons onderwijs besteden wij bewust aandacht aan maatschappelijke en culturele verhoudingen en de verschillende geestelijke stromingen, zonder daarbij een bepaalde religie aan te hangen. Op deze manier hopen wij dat de kinderen de samenleving beter leren begrijpen om er later volwaardig aan deel te kunnen nemen. We zijn ervan overtuigd dat wij op kleine schaal in onze multiculturele wijk De Pijp een grote bijdrage kunnen leveren aan een prettige samenleving in het groot, door vanuit deze gedachte de kinderen mede op te voeden.